VAN-nota: apothekers en lokaal gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding van onze VAN-top en de gemeenteraadsverkiezingen, schreven we een discussienota over de positie van de apotheker in het lokale gezondheidsbeleid.

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de ideale gelegenheid om na te denken hoe apothekers op lokaal niveau hun steentje kunnen bijdragen tot die toegankelijke en kwalitatieve zorg, in het belang van de inwoners van uw stad of gemeente. Zo zijn er in bepaalde gemeentes tekorten aan huisartsen terwijl de zorgvraag door de demografische vergrijzing blijft stijgen. In samenwerking met andere zorgverstrekkers kunnen apothekers hier hun steentje toe bijdragen om efficiënte en kwalitatieve zorg te verlenen. Als koepel van apothekers in de Vlaamse gemeenschap heeft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) al een deel van de denkoefening gedaan.

De volgende zeven actiepunten en voorstellen komen aan bod in onze nota:

 1. Samenwerking in de eerstelijnszorg:
      Eerstelijnszone en zorgraad
      Uw gemeente op schema
 2. De apotheek en zijn fysieke omgeving:
      Toegankelijkheid door een aangepast lokaal parkeerbeleid
 3. Preventie:
      Duurzame initiatieven en samenwerking rond preventie in de zorg
 4. Zorgzame buurt
      De huisapotheker kent de gezondheidsnoden en sociale problematiek van zijn wijk of dorp
 5. Veiligheid
      Overleg met de lokale politiezone en buurtinformatienetwerken (BIN)
 6. Wachtdienst
      www.apotheek.be en 0903/99.000
 7. De apotheker als lokale ondernemer en werkgever
      Lokale initiatieven voor ondernemers en werkgevers zoals “Health in Smart Cities”

Lees de volledige nota hier.