Vitalink - Recht van antwoord!

Er verschijnen scherpe opiniestukken over de gang van zaken met betrekking tot Vitalink. Zo verscheen er vorige week een stuk in News4Med, klik hier om naar desbetreffend opiniestuk te gaan. Algemeen directeur Hilde Deneyer geeft hierop een kritisch antwoord.


Recht van antwoord op de News4Med Daily van 19 januari 2018 over Vitalink.

       +  Medicatieschema van de patiënt

       +  Huisarts en huisapotheker engageren zich samen voor een kwaliteitsvol medicatieschema

       +  Feiten en kwakkels

       +  Werkelijkheid of droom?

Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over ‘mijn apotheker’. De apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is die officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.  

De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen voor burgers met een zorgnood en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak.

De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen zorgverleners hun patiënt door als team samen te werken, hun patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid. De huisapotheker is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen in dat zorgteam en staat samen met huisarts en eventueel thuisverpleegkundige in voor gegevensdeling door middel van het medicatieschema op Vitalink.

       +  Feiten

6,5 miljoen Belgen hebben de eHealthConsent voor digitale gegevensdeling over hun gezondheid geactiveerd.

2.717huisartsen en 2.843 apothekers gebruikten het Vitalink medicatieschema in november 2017 actief.

97% van de apothekenin België zijn aangesloten op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) of hebben aansluiting aangevraagd.

Apothekers betalen geen bijdrage voor Vitalink. De Vlaamse overheid financiert dat digitaal platform voor digitale gegevensdeling. Leveranciers van apotheeksoftware nemen deel aan ketentesten bij Imec om aan te tonen dat hun pakket “Vitalink proof” is.

Het GFD wordt wel gefinancierd door de apothekers zelf. Ze doen dat om toegang te krijgen tot informatie over alle ambulant afgeleverde geneesmiddelen – mits geïnformeerde toestemming van de patiënt – en zo de farmaceutische zorg voor hun patiënten te verbeteren.

Vitalink is een eerstelijnskluis- gegevensdeling met huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers uit de eerstelijnsgezondheidszorg is mogelijk als hun software op Vitalink aansluit en “Vitalink proof” zijn.

De vergoeding voor de huisapotheker is een budgetneutrale verschuiving. Om huisapotheker te kunnen zijn, moet de apotheek aangesloten zijn op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier en een correct, volledig en up to date medicatieschema delen met de patiënt en zijn zorgteam via Vitalink.

éénlijn.beis een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners. Via informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learning en een hulplijn worden zorgverstrekkers aangemoedigd en ondersteund, teneinde de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg.

       +  Kwakkels

“Wij gebruiken een ander systeem. Dit was de goedkoopste oplossing voor de eigenaar van de apotheek… maar kan helemaal NIET gelezen worden door ‘derden’ (dus weg Vitalink schema), helemaal geen communicatie mogelijk.”
De huisapotheker laadt – zodra dat technisch mogelijk is – het medicatieschema op naar de eerstelijnskluis volgens de domicilie van den patiënt: Vitalink in Vlaanderen, BruSafe in Brussel en Intermed in Wallonië. De 3 systemen zijn kosteloos voor de apotheker (en andere zorgverstrekkers), werken volgens dezelfde standaarden en worden met elkaar verbonden door een “gateway”. Vandaag is alleen Vitalink geïmplementeerd in de meeste apotheeksoftware.

“Er is maar één winnaar […]: “de apotheker-eigenaar die zijn kassa aangedikt ziet met een premie per patiënt.
De vergoeding van apothekers voor de aflevering van terugbetaalde specialiteiten is in 2017 met 4,2% gedaald. De jaarlijkse vergoeding die een huisapotheker ontvangt is dezelfde als degene die een huisarts ontvangt voor het bijhouden van het Globaal Medisch Dossier (GMD). De middelen voor die vergoeding bestaan uit een verschuiving uit het budget voor chronische zorg en uit een verschuiving van het honorarium bij voorschriften op stofnaam dat afgeschaft wordt. De kassa van de apotheker-eigenaar kan dus hoogstens met 0,36% “aangedikt” worden in 2018.

“Het primair, dominant medicatieschema dient dat van de GMD-houdende huisarts te zijn. Dit mag niet zomaar te wijzigen zijn zonder actieve tussenkomst van die huisarts.”Het Vitalink medicatieschema geeft een beeld van de actieve medicatie van een patiënt en wordt collegiaal beheerd door zijn zorgteam. Verschillende artsen (specialisten, tandartsen, …) stellen diagnoses en schrijven geneesmiddelen voor aan een patiënt. Apothekers voeren voorschriften uit leveren geneesmiddelen zonder voorschrift af. Er is maar één medicatieschema voor elke patiënt. Het is wenselijk dat de GMD-houdende huisarts de medicamenteuze behandeling coördineert en valideert, maar het is de laatste zorgverstrekker die contact heeft met de patiënt die eindverantwoordelijke is voor afgeleverde medicatie. Dat is meestal de apotheker.

       +  Droom

Huisapothekers en (huis)artsen engageren zich samen voor een kwaliteitsvol en actueel medicatieschema, dat kan worden gedeeld via Vitalink. De Vlaamse overheid garandeert een goedwerkende kluis en elke patiënt heeft toegang tot zijn of haar Vitalink medicatieschema via de Patient HealthViewer. Dat kan alleen maar leiden tot betere communicatie tussen elke patiënt en zijn zorgteam, meer interdisciplinaire samenwerking en een grotere kwaliteit van zorg.

Dromen over #samenwerking is geen droom meer. Het wordt elke dag een beetje meer werkelijkheid.
 

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)
0476 777 828 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze tekst kwam tot stand in overleg met en met de steun van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB)

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Voor meer informatie zie: www.vlaamsapothekersnetwerk.be