Infoavonden: LEIF-sessies met professor dr. Wim Distelmans

In juni vorig jaar werd de nieuwe LEIFplanbrochure verspreid via de officina. In deze brochure werden alle correcte wilsverklaringen gebundeld en voorzien van de juiste toelichting. Het grote succes van deze verdeling benadrukt nogmaals de laagdrempelige rol en de vertrouwensband die de huisapotheker heeft met zijn of haar patiënten, ook wanneer het gaat om zeer persoonlijke onderwerpen zoals het levenseinde. Om de huisapotheker nog meer op de hoogte de brengen omtrent palliatieve zorg en het levenseinde, organiseert VAN nu in samenwerking met LEIF enkele infoavonden. Tijdens deze infoavonden zal professor Wim Distelmans (UZ Brussel) meer uitleg geven over de brochure die u mee hielp te verdelen en toelichten wat de mogelijke zorgopties zijn wanneer het einde nadert.

Want als huisapotheker kan u tot op het einde van het leven veel voor uw patiënt betekenen.

 

 

Praktische informatie:

De avond start steeds om 20u15 en duurt twee uur.

          + 5 februari 2018 in Antwerpen, inschrijving via KAVA.

          + 27 februari 2018 in Hasselt, inschrijving via KLAV.

          + 20 maart 2018 in Sint-Martens-Latem (KOVAG); meer info over de inschrijving volgt.

Accreditering werd aangevraagd.

Voor de regio Vlaams-Brabant werden eerder avonden rond dit thema georganiseerd. Hou de site van BAF in het oog voor toekomstige vormingen.

Een samenwerking van het Vlaams Apothekers Netwerk en LEIF, met medewerking van de FOD Volksgezondheid, de Koning Boudewijn Stichting, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Kom op tegen Kanker.

Dit bericht graag in pdf? Klik dan hier.