Lessenreeks farmacotherapie: een update voor en door apothekers

Beste collega,

Apothekers geven regelmatig aan dat ze graag even up to date zouden zijn wat 'farmacotherapie' betreft als de apothekers die nu afstuderen. We krijgen vaak de vraag of ze een aantal cursussen opnieuw kunnen volgen.

Nu kan het! We bieden een aantal van de lessen Farmacotherapie (eerste master Farmaceutische Zorg KU Leuven) aan als navorming. In het najaar van 2017 kan u 6 lessen van dit opleidingsonderdeel volgen, voor en door apothekers.

De focus ligt voornamelijk op cardiologie: we staan uitgebreid stil bij de behandeling van voorkamerfibrillatie en hartfalen,  en bekijken in detail antistollingsgeneesmiddelen. Ook de behandeling van diabetes, geneesmiddelen in het kader van anticonceptie maar ook fertiliteitsbehandelingen en de rol van de apotheker in de aanpak van infectieziekten komen aan bod. Een unieke mogelijkheid om je voor te bereiden op je rol als huisapotheker!

De lessen gaan telkens door op dinsdagavond van 20u15 tot 21u45  in auditorium Pentalfa op Campus 'Gasthuisberg' en kunnen tegelijk gevolgd worden (via streaming) in Kortrijk, Diepenbeek en NIEUW vanaf dit jaar ook in Antwerpen.

Klik hieronder voor:

Praktische Informatie: http://farmaleuven.be/puo/praktische-informatie/
Programma: http://farmaleuven.be/programma/
Inschrijven: http://farmaleuven.be/puo/inschrijving/

Schrijf snel in! voor 24 september!!  Als lid van Farmaleuven betaalt u nu slechts 110 euro (niet-leden 160 euro); na 24 september wordt dat respectievelijk 140 euro of 190 euro.

Accreditering: Cursisten dienen minstens 4 van de 6 lessen te volgen om 12 creditpunten te ontvangen. Dit is dan ook het maximum creditpunten dat kan gegeven worden.

Diegene die reeds ingeschreven zijn, mag ik vragen om uw betaling zo vlug mogelijk in orde te brengen, voor bovenvermelde datum. Ik heb van sommigen reeds lidgelden ontvangen maar nog geen betaling voor de cursus zelf. Hou er ook rekening mee, dat bij eventuele vragen het secretariaat gesloten is van donderdag 24 augustus tot 25 september, dus graag jullie eventuele vragen tijdig doorsturen.(nota van het secretariaat)

 

Met vriendelijke groet,

Hilde Deneyer                                                Veerle Foulon
Voorzitter FarmaLeuven                                Coördinator PUO