NIEUWSBRIEF - LEIFplan brochure

Nieuw: LEIFplan brochure

Kiezen voor een waardig leven(seinde)

Je lot voor 100% bepalen is onmogelijk, maar via de juiste documenten kan je wel zelf beslissen over je levenseinde in bepaalde situaties. Omdat dit geen gemakkelijke materie is besloot LEIF samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijn-stichting en met steun van minister Maggie De Block het nieuwe LEIFplan samen te stellen waarin je 2 onderdelen kan vinden: ‘De voorafgaande wilsverklaringen’, dat alle wilsverklaringen bevat en goedgekeurd werd door de juristen van de FOD Volksgezondheid, en ‘Wegwijs in voorafgaande zorgplanning’.

Wat kan de patiënt nu doen en wat kan hij vooraf plannen?

Het ’LEIFplan’ maakt een onderscheid tussen een ‘nu-situatie’ en een ‘als-situatie’. In de ’nu-situatie’ is de patiënt nog bij zijn volle verstand en wil hij nu beslissen over zijn levenseinde. In de ‘als-situatie’ wil de patiënt nu reeds beslissingen maken voor wanneer hij dit zelf niet meer kan. De 2 onderdelen omschrijven concreet welke stappen er ondernomen kunnen worden in elke situatie en waar de patiënt precies recht op heeft.

Je LEIFkaart op zak

De patiënt kan zijn wilsverklaringen vanaf nu ook altijd bij zich dragen in de vorm van een LEIFkaart. Deze kaart vermeldt duidelijk elke wilsverklaring die de patiënt verklaart te bezitten. Dit kan een bijkomende garantie bieden dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van alle ingevulde wette-lijke wilsverklaringen en hierdoor rekening kunnen houden met de voorafgaande zorgplanning.

Deze kaart is gratis voor uw patiënt en kan kosteloos aangevraagd worden (www.leif.be).

In de apotheek

Door de laagdrempeligheid van de apotheker en diens adviesfunctie en rol als vertrouwenspersoon van de patiënt, is de apotheek het ideale kanaal om het nieuwe LEIFplan te verspreiden. Dit handelt ook volledig in de geest van het Meerjarenkader dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block samen met de apothekers heeft ondertekend. Het LEIFplan kan gratis worden verstrekt dankzij de steun van Kom op tegen Kanker en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

Deze tekst kan u hier in pdf vinden.