VAN-nota: apothekers en lokaal gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding van onze VAN-top en de gemeenteraadsverkiezingen, schreven we een discussienota over de positie van de apotheker in het lokale gezondheidsbeleid.

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de ideale gelegenheid om na te denken hoe apothekers op lokaal niveau hun steentje kunnen bijdragen tot die toegankelijke en kwalitatieve zorg, in het belang van de inwoners van uw stad of gemeente. Zo zijn er in bepaalde gemeentes tekorten aan huisartsen terwijl de zorgvraag door de demografische vergrijzing blijft stijgen. In samenwerking met andere zorgverstrekkers kunnen apothekers hier hun steentje toe bijdragen om efficiënte en kwalitatieve zorg te verlenen. Als koepel van apothekers in de Vlaamse gemeenschap heeft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) al een deel van de denkoefening gedaan.

Lees meer: VAN-nota: apothekers en lokaal gezondheidsbeleid

VAN-top - Stof tot nadenken

Stof tot discussie met politici en beleidsmakers

Komt u naar de VAN-TOP (zaterdag 23/02, zie www.vantop.be)? Mooi zo, dan werken we samen aan het creëren van ‘awareness’ rond de bezorgdheden van de apotheker. De aanwezige politici en beleidsmakers kennen die natuurlijk niet, zij hebben zelf nauwelijks een begrip van de veranderende rol van de apotheker en wat men eigenlijk van ons mag verwachten. Buiten het ‘afleveren van geneesmiddelen’, natuurlijk, dat is alom bekend. Maar juist deze enge visie op het beroep maakt dat er te weinig begrip is voor de toegevoegde waarde van de apotheker en wat daar zou moeten tegenover staan.

Daaraan gaan we samen werken op de VAN-TOP!

Een politicus of beleidsmaker die de TOP heeft meegemaakt moet op de hoogte zijn van 1) wat de toegevoegde waarde is van de apotheker en waar die kan bijdragen in de problemen die op ons afkomen en 2) de bezorgdheden en noden van de apotheker om zijn taak ten volle te kunnen vervullen.

Hieronder vindt u alvast enkele thema’s om het gesprek te voeden.

Lees meer: VAN-top - Stof tot nadenken

Éénlijn.be - Multidisciplinaire opleidingen

 Alles wat je moet weten als huisarts of apotheker rond het Vitalink medicatieschema

Er zijn momenteel heel wat vragen rond het (correct) gebruik van het Vitalink medicatieschema.

Eénlijn.be biedt 2 soorten multidisciplinaire opleidingen aan.

Lees meer: Éénlijn.be - Multidisciplinaire opleidingen

Advies Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft advies gegeven over de rol van de apotheker in de gezondheidszorg.

"De auteurs stellen daarbij dat 'farmaceutische zorg' een centrale rol kan spelen in het vermijden, opsporen en oplossen van geneesmiddelen-gebonden problemen en roepen beleidsmakers opom farmaceutische zorg te promoten en te implementeren in de nationale systemen voor gezondheidszorg, zowel in de ambulante (eerstelijns) als in de zieken- (tweedelijns) zorg." 

Lees het volledige advies na op hun website.

 

Vitalink - Recht van antwoord!

Er verschijnen scherpe opiniestukken over de gang van zaken met betrekking tot Vitalink. Zo verscheen er vorige week een stuk in News4Med, klik hier om naar desbetreffend opiniestuk te gaan. Algemeen directeur Hilde Deneyer geeft hierop een kritisch antwoord.

Lees meer: Vitalink - Recht van antwoord!

Pagina 1 van 44